Visie van Transpa

‘Duidelijk en betrouwbaar’, dat zijn kernwaarden tot in de poriën van Transpa Emmen. Die begrippen gelden voor de afspraken met klanten en het nakomen daarvan maar gelden bovenal voor de interne processen die leiden tot de dagelijkse dienstverlening aan klanten.

 

Transpa Emmen investeert in continue kwaliteitsverbetering en beschikt over het Keurmerk Transport & Logistiek inclusief de Specialisatie Sierteelttransport. Dat betekent dat de interne processen goed op orde zijn, het materieel voldoet aan hoge kwaliteitseisen en dat medewerkers zijn opgeleid en getraind om goed om te gaan met allerlei soorten kwetsbare producten . Elk jaar controleert een certificerende instantie de naleving van de eisen die het reglement stelt. Transpa Emmen maakt veel werk van zaken als automatisering, materieel en communicatie. Daarnaast zijn het natuurlijk de medewerkers die het verschil maken. Opleiding, begeleiding en samenwerking staan daarom hoog in het vaandel. Duidelijk en betrouwbaar!

Transpa Emmen
Beekweg 10
7887 TN Erica
+31 591 302311 (tel)
+31 591 302695 (fax)